چهره های برجسته مدیریت

جمعه 5 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 04:35 ب.ظ

                                                  دکتر سید جوادین  


نام خانوادگی: سیدجوادین


نام: سیدرضا

متولد: لنگرود

سال تولد: 1335

آدرس: تهران- خیابان جلال آل احمد – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  

سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی

کارشناسی: مدیریت صنعتی/ مدرسه عالی مدیریت گیلان(دانشگاه گیلان)

کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی/ دانشگاه تربیت مدرس

دکتری: مدیریت با گرایش نیروی انسانی و رفتارسازمانی/ دانشگاه تربیت مدرس

شغل: عضو هیات علمی

رتبه علمی: دانشیار

محل کار: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


سوابق اجرایی

مدیر کل آموزش در دانشگاه تربیت مدرس 1366

مدیر کل دفتر نشر دانشگاه تربیت مدرس 1366

دبیر شورای برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس 1369

معاون و قائم مقام دفتر دوره عالی دانشگاه تربیت مدرس 1365 الی 1370

معاون اداری و مالی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 1367

دبیر گروه علوم انسانی و دبیر گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس 1367 الی 1369

مدیر گروه خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 1367

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه اسلامی کار 1375

مدیر آموزش کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1370 الی 1374

معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خرداد 1374 الی مهر 1376

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) از سال1379 تا شهریور 1384

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال 1383

عضو شورای سیاست گذاری گروه کار آفرینی دانشگاه تهران از سال 1383

ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از تیر ماه 1385


سوابق آموزشی

الف) تدریس در مقطع تحصیلی کارشناسی از سال 1364

ب) تدریس در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد از 1369

ج) تدریس در مقطع دکتری از سال 1373


سوابق دروس ارایه شده

الف( اصول مدیریت و مبانی مدیریت و سازمان

ب (تحلیل رفتاری و رفتار سازمانی

ج( مدیریت منابع انسانی

د( روابط کار و صنعت

ه( حقوق و دستمزد و اداره استخدامی

و( تئوری‌های مدیریت

ز( رفتار مصرف کننده

ح( بررسی و تحلیل نیروی انسانی در صنعت

ط) مدیریت حقوق و دستمزد

ی) سمینار بهره‌وری در دولت


مشاوره سازمان‌ها

1. عضو کمیته نیروی انسانی بانک مسکن 82-1381

2. عضو کمیته نیروی انسانی توانیر 1382

3. مشاوره نیروی انسانی قوامین 1382

4. عضو کمیته مدیریت سمت تا سال 1373

5. عضو کمیته پژوهشی علوم انسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا سال 1372

6. عضو شورای سیاست گذاری کارآفرینی دانشگاه تهران

9. عضو کمیته مدیریت منابع انسانی وزارت نیروی انسانی از سال 1384

10.عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه تهران از سال 1384

11.عضو کمیته بهبود مدیریت و مدیریت منابع انسانی وزارت نیرو از سال 1384

 


سخنرانی‌ها و همایش‌ها

1.
برنامه‌ریزی نیروی انسانی، همایش تحول اداری-1373

2.منابع انسانی، کارگاه آموزشی رؤسای دانشگاه‌های کشور-1373 و 1374

3.اعتماد در سازمان، همایش رهبری و سازمان-1375

4. توسعه منابع انسانی، کارگاه آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری 1380

5. جهانی شدن و تاثیر آن بر منابع انسانی همایش توسعه و پایداری(GIAN) ))تابستان، 1382

6. بررسی استانداردهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از مدل کارت اعتباری متوازن در آموزش و پرورش، 1382

7. بازخورد 360 درجه در بانک مسکن براساس ارزیابی عملکرد، 1382

8. کوچک سازی، همایش مدیران عالی موسسه اعتباری قوامین، 1382

9. اداره انسانی بر اساس مشتری مداری، کارگاه آموزشی سرپرستان مناطق بانک ملت، 1382

10. مدیریت رفتار با مشترِی، کارگاه آموزشی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان تهران، 1382

11. آموزش و توسعه منابع انسانی، هفتمین همایش سراسری موسسه اعتباری قوامین، 1383

12. تحلیل رفتار مدیران صنایع، کارگاه آموزشی سازمان گسترش، 1383

13. ارزیابی عملکرد، همایش مدیران کل وزارت ارشاد، 1383

14. مشارکت و نظام پیشنهادات، همایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام، 1383

15. ارتباطات، همایش سراسری مدیران توزیع برق وزارت نیرو، 1383

16.
کاتالیست‌های پنهان در مدیریت منابع انسانی، همایش مدیریت صنعتی-تیرماه 1385

17.بررسی‌ مقایسه‌ای رویکردهای توانمندسازی و ارایه طرحی برای فرهنگ بومی، همایش مدیریت صنعتی-تیرماه 1385

18. پیاده‌سازی شیوه نوین مدیریت فرآیند در تعییین نیاز آموزشی برای کارکنان شاغل در بدو استخدام بر مبنای استراتژی‌های سازمانی و آموزشی، همایش مدیریت صنعتی، تیرماه 1385

19. نقش رهبری تحولی و مدیریت تغییر در استقرار توسعه سیستم‌های مدیریت کیفیت، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت- آذر 1384

20.مدیریت منابع انسانی در صنایع کوچک ایران: مدل دیسنزو و رابینز، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت- آذر 1384

21.بررسی‌ تاثیر معنویت کارکنان بر رضایت شغلی، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت- آذر 1384

22.بررسی آموزشی الکترونیکی از منظر سایبرنتیکی با استفاده از مدل دلارنتیس، سومین کنفرانس بین‌المللی- آذر 1384

23.
مدیریت استراتژیک، استراتژی‌های سازمانی و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در پشتیبانی از آن‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع انسانی-اردیبهشت 1384

24.معیار سنجش شایستگی کارکنان بر مبنای استانداردگرایی، همایش استاندارد و استانداردسازی- اسفند 1382

25. بررسی استانداردهای ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، همایش استاندارد و استانداردسازی، اسفند 1382

26. تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران، با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری،‌ کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTM-اسفند 1384


27. Superior Customer Value Through Mass Customization, UITM, 24-26May 2006, www.Mass-customization.PI

28. How Iranian Students Think About and Behave Toward India, lovely Institute of Management, International conference, Aprill. ‏2006.


کتاب‌ها و مقاله‌ها

الف) کتاب‌ها

1. برنامه ریزی نیروی انسانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ چهارم 1384

2.
مروری جامع بر نظریه‌های سازمان، نگاه دانش-جاپ سوم 1384

3.مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، نگاه دانش-چاپ چهارم 1385

4.مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش-چاپ سوم 1384

5. تئوری‌های مدیریت، سنجش تکمیلی وابسته به تعاونی سازمان سنجش آموزش

کشور، چاپ دوم 1382

6.
پاسخ تشریحی به پرسش‌های کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه‌های دولتی - 1370 الی 1385

7.پاسخ تشریحی به پرسشهای کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد -1370 الی 1385

8.
پاسخ تشریحی به پرسشهای کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ,  MBA دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد - 1374 ای 1385

9.مدیریت رفتار سازمانی ، نگاه دانش1383

10. مبانی مدیریت منابع انسانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1383

11. مدیریت کیفیت خدمات، انتشارات نگاه دانش، 1384

12. مدیریت و اصول سرپرستی , نگاه دانش 1385

ب) مقاله‌ها

1. نظریه سازمان، زمینه، شماره 16 و 17، سال 1368

2. برنامه ریزی نیروی انسانی، دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372

3. جبران خدمات کارکنان، دانش مدیریت، شماره 45، تابستان 1378

4. نگهداری منابع انسانی، دانش مدیریت، شماره 26، پاییز 1373

5. بررسی وضعیت جمعیتی و اشتغال در ایران بر مبنای مدل اریکسون، دانش مدیریت، شماره 54، پاییز 1380

6. اعتماد در سازمان، مصباح، زمستان 1376

7. اثربخشی در صنایع کوچک، دانش مدیریت، شماره3، زمستان 1367

8. مدیریت در صنایع کوچک، شماره 2، زمستان 1367

9. آموزش حسابرسی، 1381

10. مدیریت از منظر جامعه شناسی، توسعه مدیریت، 1381

11. بررسی عوامل مرتبط با انگیزش، مجتمع آموزش عالی قم، شماره 15، زمستان 1381

12. جامعه پذیری و نقش آن در تغییرات خدمتی، مجتمع آموزش عالی قم، شماره 8-7، زمستان 1379

13. ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از منظر کارکنان، 1382

14.
توسعه انسانی و چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسامی ایران، کمال مدیریت، سال سوم-شماره 8 و 9

15.ارایه یک مدل کسب و کار الکترونیکی و بیان مقیاس‌هایی برای مقایسه و رتبه‌بندی این مدل و مقایسه چند مدل کسب و کار الکترونیکی،‌ رویش-شماره 11- 1384

16.قبل از قراردادن اینترنت در دسترس کارکنان خود بیشتر بیاندیشید، مدیریت دانش سازمان-شماره 15

17. بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی 1384 (مطالعه موردی بانک سامان)، دانش مدیریت-شماره 70 - پاییز 1384

18.بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید خرده‌فروشان محصولات لبنی، بازاریابی- شماره 40 - بهمن 1383

19.بررسی رابطه بین قابلیت‌های استراتژیک کارکنان و سیستم‌های منابع انسانی، مدیریت تحقیقات دفاعی دانشگاه امام حسین (ع) -شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1384

20. اثر مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پروژه‌ها، مدیریت تحقیقات دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 11 و 12، پاییز و زمستان 1384

21.
چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور و جهت‌گیری‌های دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، کمال مدیریت-شماره 8 و 9، زمستان 1383 و بهار 1384

22.Intellectual Marketing Strategy in Management Knowledge; Vol. 17, No.55, summer 2004  

23.The Impact Of Globalization On The Bureaucratic Structures in Resource Utilization Local Structures ,2003,proceding GIAN

24.Introduction of TRIZ to the process and levels of decision Making, December 2005, Issue of the TRIZ journ

25.مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش سازمانی - نشریه اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان - شماره 3 - بهار 1385

26. فرسودگی شغلی : پژوهشی در شرکت حفار نفت جنوب - فصلنامه علوم مدیریت ایران - سال اول - شماره 2 - تابستان 85


سوابق پژوهشی

1. طراحی ساختاری نیروی انسانی دانشگاه تهران

2. طرح طبقه‌بندی مشاغل سپاه پاسداران(فاز صفر)

3. طراح کارشکافی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4. بررسی عوامل مرتبط با انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تهران

5. طراحی سیستم‌های اطلاعاتی صنایع کوچک

6. طراحی چگونگی اسکان عشایر

7. طراحی طبقه‌بندی مشاغل موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی

8. سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع کوچک

9. بررسی عوامل مرتبط با توسعه منابع انسانی در دانشگاه تهران

10. بررسی کیفیت خدمات در دانشگاه تهران
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo